Khi Nam Định nói “dừng” với khai ấn, chợ Viềng

Nam Định đã quyết định dừng lễ hội khai ấn để phòng chống dịch. Nhưng còn 8.000-1 lễ hội khác. Ảnh khai ấn đền Trần thời chưa COVID-19/Đăng Huỳnh.
Nam Định đã quyết định dừng lễ hội khai ấn để phòng chống dịch. Nhưng còn 8.000-1 lễ hội khác. Ảnh khai ấn đền Trần thời chưa COVID-19/Đăng Huỳnh.
Nam Định đã quyết định dừng lễ hội khai ấn để phòng chống dịch. Nhưng còn 8.000-1 lễ hội khác. Ảnh khai ấn đền Trần thời chưa COVID-19/Đăng Huỳnh.
Lên top