Khi Metro tiếp tục đội vốn 800 triệu USD, chậm tiến độ 6 năm

Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên trên cao chạy song song với Xa lộ Hà Nội. Ảnh: Trí thức trẻ.
Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên trên cao chạy song song với Xa lộ Hà Nội. Ảnh: Trí thức trẻ.
Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên trên cao chạy song song với Xa lộ Hà Nội. Ảnh: Trí thức trẻ.