Khi hàng loạt tướng tá công an Đồng Nai bị kỷ luật

Nhà trọ, "hiện trường" vụ trung úy CSGT Nguyễn Tấn Phước nổ súng bắn chết người. Khẩu rulo dùng bắn chết người được kết luận do chính tướng Khánh đồng ý cấp súng riêng cho Phước bảo vệ giám đốc.
Nhà trọ, "hiện trường" vụ trung úy CSGT Nguyễn Tấn Phước nổ súng bắn chết người. Khẩu rulo dùng bắn chết người được kết luận do chính tướng Khánh đồng ý cấp súng riêng cho Phước bảo vệ giám đốc.
Nhà trọ, "hiện trường" vụ trung úy CSGT Nguyễn Tấn Phước nổ súng bắn chết người. Khẩu rulo dùng bắn chết người được kết luận do chính tướng Khánh đồng ý cấp súng riêng cho Phước bảo vệ giám đốc.
Lên top