Khi giáo sư ca cẩm “xã hội âm tính”, đòi bỏ “tiên học lễ, hậu học văn”

Học sinh trường Lê Hồng Phong cúi chào bác bảo vệ - một hình ảnh tuyệt đẹp, một bài học "tiên học lễ, hậu học văn" cực kỳ sâu sắc. Ảnh: LĐO
Học sinh trường Lê Hồng Phong cúi chào bác bảo vệ - một hình ảnh tuyệt đẹp, một bài học "tiên học lễ, hậu học văn" cực kỳ sâu sắc. Ảnh: LĐO
Học sinh trường Lê Hồng Phong cúi chào bác bảo vệ - một hình ảnh tuyệt đẹp, một bài học "tiên học lễ, hậu học văn" cực kỳ sâu sắc. Ảnh: LĐO
Lên top