Khi giáo dục trở thành Záo Zụk

PGS-TS Bùi Hiền và kiểu chữ được ông đề xuất cải cách. Ảnh: Thanh Niên/ Kul.
PGS-TS Bùi Hiền và kiểu chữ được ông đề xuất cải cách. Ảnh: Thanh Niên/ Kul.