Khi con robot cũng biết "chặt chém" bệnh nhân

Con robot mà BMS nhập về đang chỉ ra những lỗ hổng kiểm soát: thổi giá 4 lần, “ăn” đến mức độ “chặt chém” bệnh nhân trong suốt nhiều năm. Ảnh: TTT
Con robot mà BMS nhập về đang chỉ ra những lỗ hổng kiểm soát: thổi giá 4 lần, “ăn” đến mức độ “chặt chém” bệnh nhân trong suốt nhiều năm. Ảnh: TTT
Con robot mà BMS nhập về đang chỉ ra những lỗ hổng kiểm soát: thổi giá 4 lần, “ăn” đến mức độ “chặt chém” bệnh nhân trong suốt nhiều năm. Ảnh: TTT
Lên top