Khi con kênh 4.300 tỉ bị sự cố như vừa qua trận “động đất”

Con kênh 4.300 tỉ bất ngờ sạt trượt y như bị động đất. Ảnh DT/LĐO
Con kênh 4.300 tỉ bất ngờ sạt trượt y như bị động đất. Ảnh DT/LĐO
Con kênh 4.300 tỉ bất ngờ sạt trượt y như bị động đất. Ảnh DT/LĐO
Lên top