Khi cô giáo chửi học sinh bằng ngôn từ chợ búa

Hình ảnh cắt từ clip cô giáo trung tâm tiếng Anh chửi mắng học viên.
Hình ảnh cắt từ clip cô giáo trung tâm tiếng Anh chửi mắng học viên.