Khi chị bán rau bị mắng "con điên này" chỉ mong được... bán rau

Chị bán rau,  từ chối mọi sự giúp đỡ về tiền bạc chỉ để bày tỏ ước mong có một chỗ trong chợ, để tiếp tục... bán rau. Ảnh cắt từ clip
Chị bán rau, từ chối mọi sự giúp đỡ về tiền bạc chỉ để bày tỏ ước mong có một chỗ trong chợ, để tiếp tục... bán rau. Ảnh cắt từ clip
Chị bán rau, từ chối mọi sự giúp đỡ về tiền bạc chỉ để bày tỏ ước mong có một chỗ trong chợ, để tiếp tục... bán rau. Ảnh cắt từ clip
Lên top