Khi căn hộ giá 40 triệu đồng/m2 cũng… "tuyệt chủng"

Sắp đến thời 40 triệu đồng cũng không thể mua nổi một m2 căn hộ? Ảnh: M.Phương
Sắp đến thời 40 triệu đồng cũng không thể mua nổi một m2 căn hộ? Ảnh: M.Phương
Sắp đến thời 40 triệu đồng cũng không thể mua nổi một m2 căn hộ? Ảnh: M.Phương
Lên top