Khi các đại gia cầm kim cương trên tay cũng khóc

Đất bỏ hoang, quây tôn kín mít hoặc cho thuê bãi xe đã trở thành một vấn đề nhức nhối. Nhưng vấn đề có khi ở chỗ "có ai cho tôi xây đâu"!
Đất bỏ hoang, quây tôn kín mít hoặc cho thuê bãi xe đã trở thành một vấn đề nhức nhối. Nhưng vấn đề có khi ở chỗ "có ai cho tôi xây đâu"!
Đất bỏ hoang, quây tôn kín mít hoặc cho thuê bãi xe đã trở thành một vấn đề nhức nhối. Nhưng vấn đề có khi ở chỗ "có ai cho tôi xây đâu"!
Lên top