Khi các bị cáo vụ điểm thi cười tươi rói đầy ngạo nghễ

Bị cáo áo đen vừa có câu nói trở thành trend trên mạng xã hội: Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật. Nhưng đó là trend về một sự sống sượng xấu xí.
Bị cáo áo đen vừa có câu nói trở thành trend trên mạng xã hội: Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật. Nhưng đó là trend về một sự sống sượng xấu xí.
Bị cáo áo đen vừa có câu nói trở thành trend trên mạng xã hội: Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật. Nhưng đó là trend về một sự sống sượng xấu xí.
Lên top