Khi cả trăm doanh nghiệp viết tâm thư kêu cứu

Nhà xưởng rộng cả nghìn mét vuông được xây dựng kiên cố trên đất xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Báo TNMT.
Nhà xưởng rộng cả nghìn mét vuông được xây dựng kiên cố trên đất xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Báo TNMT.
Nhà xưởng rộng cả nghìn mét vuông được xây dựng kiên cố trên đất xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Báo TNMT.