Khi bức tượng đài đổ xuống

Đê biển lún sụt chỉ vài tháng sau khi bàn giao. (Ảnh: Côngly)
Đê biển lún sụt chỉ vài tháng sau khi bàn giao. (Ảnh: Côngly)