Khi Bộ trưởng Y tế tự mình test vaccine

Nhân viên y tế làm việc không kể ngày đêm để: Virus nhanh chúng ta phải nhanh hơn. Ảnh: Huy Hoàng
Nhân viên y tế làm việc không kể ngày đêm để: Virus nhanh chúng ta phải nhanh hơn. Ảnh: Huy Hoàng
Nhân viên y tế làm việc không kể ngày đêm để: Virus nhanh chúng ta phải nhanh hơn. Ảnh: Huy Hoàng
Lên top