Khi bộ trưởng xuống vườn, lội ruộng!

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra sản phẩm dứa của nông dân HTX Thủy Đông. Ảnh: Nông nghiệp.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra sản phẩm dứa của nông dân HTX Thủy Đông. Ảnh: Nông nghiệp.