Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khi bộ trưởng xuống vườn, lội ruộng!

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra sản phẩm dứa của nông dân HTX Thủy Đông. Ảnh: Nông nghiệp.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra sản phẩm dứa của nông dân HTX Thủy Đông. Ảnh: Nông nghiệp.