Khi bộ trưởng nói “chưa từng có tiền lệ”

Đoạn trường nhận trợ cấp thất nghiệp là một trong nguyên nhân quỹ tồn dư tới 89.100 tỉ đồng, bất chấp 2 năm đại dịch đẩy hàng triệu người vào cảnh thất nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Đoạn trường nhận trợ cấp thất nghiệp là một trong nguyên nhân quỹ tồn dư tới 89.100 tỉ đồng, bất chấp 2 năm đại dịch đẩy hàng triệu người vào cảnh thất nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Đoạn trường nhận trợ cấp thất nghiệp là một trong nguyên nhân quỹ tồn dư tới 89.100 tỉ đồng, bất chấp 2 năm đại dịch đẩy hàng triệu người vào cảnh thất nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top