Khi bộ trưởng “nhờ” công an!

Người đàn ông mặc quần đùi, đi dép tổ ong, tay búa tay đục này là một công nhân. Anh ấy đang ngồi vá cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, một cao tốc giá trị tới 34.000 tỉ.
Người đàn ông mặc quần đùi, đi dép tổ ong, tay búa tay đục này là một công nhân. Anh ấy đang ngồi vá cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, một cao tốc giá trị tới 34.000 tỉ.
Người đàn ông mặc quần đùi, đi dép tổ ong, tay búa tay đục này là một công nhân. Anh ấy đang ngồi vá cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, một cao tốc giá trị tới 34.000 tỉ.
Lên top