Khi bộ trưởng cách ly và bình luận về tin đồn

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng vừa có bình luận chính thức về những tin đồn.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng vừa có bình luận chính thức về những tin đồn.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng vừa có bình luận chính thức về những tin đồn.
Lên top