Khi Bộ trưởng Bộ Y tế nói không với những “xe tải giấy má”

Ngày 20.11.2020, Bộ Y tế khai trương Cổng công khai y tế sau nhiều năm với phương châm người dân có quyền được biết và giám sát các dịch vụ do ngành y tế cung cấp. Ảnh: MOH
Ngày 20.11.2020, Bộ Y tế khai trương Cổng công khai y tế sau nhiều năm với phương châm người dân có quyền được biết và giám sát các dịch vụ do ngành y tế cung cấp. Ảnh: MOH
Ngày 20.11.2020, Bộ Y tế khai trương Cổng công khai y tế sau nhiều năm với phương châm người dân có quyền được biết và giám sát các dịch vụ do ngành y tế cung cấp. Ảnh: MOH
Lên top