Khi 10- 20% tiền thuế dành cho việc... đi thu

Ảnh minh họa, nguồn: Báo Xây dựng.
Ảnh minh họa, nguồn: Báo Xây dựng.
Ảnh minh họa, nguồn: Báo Xây dựng.