Khen thưởng học sinh xuất sắc như Hải Phòng cũng là một cách khuyến học

TP.Hải Phòng dành nhiều tỉ đồng thưởng học sinh, giáo viên, nhà trường có thành tích cao. Ảnh CTV
TP.Hải Phòng dành nhiều tỉ đồng thưởng học sinh, giáo viên, nhà trường có thành tích cao. Ảnh CTV
TP.Hải Phòng dành nhiều tỉ đồng thưởng học sinh, giáo viên, nhà trường có thành tích cao. Ảnh CTV
Lên top