Khẩn cấp cứu dân vì nước đã ngập ngang mày

Khẩn cấp cứu dân là nhiệm vụ quan trọng nhất. Ảnh: H.T
Khẩn cấp cứu dân là nhiệm vụ quan trọng nhất. Ảnh: H.T
Khẩn cấp cứu dân là nhiệm vụ quan trọng nhất. Ảnh: H.T
Lên top