Khấn bằng smartphone và cúng máy tính là "mê tín thời 4.0"

Khấn bằng smartphone để xin thi đỗ Ảnh: LDO
Khấn bằng smartphone để xin thi đỗ Ảnh: LDO
Khấn bằng smartphone để xin thi đỗ Ảnh: LDO
Lên top