Khám giáo sư 550 ngàn đồng và câu chuyện đắt, rẻ

Mức giá mới một số dịch vụ ở BV Bạch Mai cao gấp rưỡi đến gấp đôi so với mức giá hiện hành (Ảnh BVCC/LĐ)
Mức giá mới một số dịch vụ ở BV Bạch Mai cao gấp rưỡi đến gấp đôi so với mức giá hiện hành (Ảnh BVCC/LĐ)
Mức giá mới một số dịch vụ ở BV Bạch Mai cao gấp rưỡi đến gấp đôi so với mức giá hiện hành (Ảnh BVCC/LĐ)
Lên top