Khai giảng lúc đại dịch không cần trống giong cờ mở

Bộ GDĐT đã chỉ đạo các địa phương tinh thần là sẽ tổ chức khai giảng gọn nhẹ.Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ GDĐT đã chỉ đạo các địa phương tinh thần là sẽ tổ chức khai giảng gọn nhẹ.Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ GDĐT đã chỉ đạo các địa phương tinh thần là sẽ tổ chức khai giảng gọn nhẹ.Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top