Khai báo y tế: Cần tích hợp chung một phần mềm cho dân đỡ khổ

Người dân ùn ứ tại nhiều điểm ở TPHCM để khai báo y tế theo phần mềm Khai báo di chuyển nội địa của Bộ Công an mới áp dụng. Ảnh Chân Phúc- Thanh Vĩ
Người dân ùn ứ tại nhiều điểm ở TPHCM để khai báo y tế theo phần mềm Khai báo di chuyển nội địa của Bộ Công an mới áp dụng. Ảnh Chân Phúc- Thanh Vĩ
Người dân ùn ứ tại nhiều điểm ở TPHCM để khai báo y tế theo phần mềm Khai báo di chuyển nội địa của Bộ Công an mới áp dụng. Ảnh Chân Phúc- Thanh Vĩ
Lên top