Khai báo y tế 4.0; kiểm tra y tế 0.4

Các phương tiện vận tải ùn ứ tại một chốt kiểm soát y tế trên Quốc lộ 1A. Ảnh: B.H
Các phương tiện vận tải ùn ứ tại một chốt kiểm soát y tế trên Quốc lộ 1A. Ảnh: B.H
Các phương tiện vận tải ùn ứ tại một chốt kiểm soát y tế trên Quốc lộ 1A. Ảnh: B.H
Lên top