Jack, Quyền Linh và những lời xin lỗi

Quyền Linh (ảnh nhỏ) va Jack đều đã xin lỗi nhưng cách xin lỗi hoàn toàn khác nhau. Ảnh MV
Quyền Linh (ảnh nhỏ) va Jack đều đã xin lỗi nhưng cách xin lỗi hoàn toàn khác nhau. Ảnh MV
Quyền Linh (ảnh nhỏ) va Jack đều đã xin lỗi nhưng cách xin lỗi hoàn toàn khác nhau. Ảnh MV
Lên top