IPad logo "quả vải cắn dở"

Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang), nơi những chiếc iPad made in Vietnam sẽ được sản xuất (Ảnh: Báo Chính phủ)
Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang), nơi những chiếc iPad made in Vietnam sẽ được sản xuất (Ảnh: Báo Chính phủ)
Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang), nơi những chiếc iPad made in Vietnam sẽ được sản xuất (Ảnh: Báo Chính phủ)
Lên top