Huỳnh phủ đường, món quà 5 tỉ không biết vì sao và từ ai

Ông Huỳnh Minh Chắc - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang thừa nhận đã "xin" 5 tỉ "tài trợ" để xây dựng nhà thờ họ.
Ông Huỳnh Minh Chắc - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang thừa nhận đã "xin" 5 tỉ "tài trợ" để xây dựng nhà thờ họ.
Ông Huỳnh Minh Chắc - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang thừa nhận đã "xin" 5 tỉ "tài trợ" để xây dựng nhà thờ họ.
Lên top