Huynh đệ tương tàn và câu hỏi nhức nhối “rồi để làm gì?”

Đối tượng Nguyễn Văn Đông tại cơ quan công an (Ảnh: An ninh Thủ đô).
Đối tượng Nguyễn Văn Đông tại cơ quan công an (Ảnh: An ninh Thủ đô).
Đối tượng Nguyễn Văn Đông tại cơ quan công an (Ảnh: An ninh Thủ đô).
Lên top