Hùng Dũng gãy cả xương chày lẫn xương mác: V.League hay Võ League

Hùng Dũng, tiền vệ trụ cột của đội tuyển VN gãy cả xương chày lẫn xương mác sau pha vào bóng không thể nói khác là triệt hạ này. Ảnh: Minh Dân
Hùng Dũng, tiền vệ trụ cột của đội tuyển VN gãy cả xương chày lẫn xương mác sau pha vào bóng không thể nói khác là triệt hạ này. Ảnh: Minh Dân
Hùng Dũng, tiền vệ trụ cột của đội tuyển VN gãy cả xương chày lẫn xương mác sau pha vào bóng không thể nói khác là triệt hạ này. Ảnh: Minh Dân
Lên top