Hủ tục và thói xấu, nghĩ từ ngày 23 tháng Chạp

Nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, nhiều địa phương đã treo bảng, biển với nội dung "Thả cá, đừng thả túi nilon". Ảnh: LĐO
Nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, nhiều địa phương đã treo bảng, biển với nội dung "Thả cá, đừng thả túi nilon". Ảnh: LĐO
Nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, nhiều địa phương đã treo bảng, biển với nội dung "Thả cá, đừng thả túi nilon". Ảnh: LĐO
Lên top