"Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ" hay "thánh lừa" tiền bạc của người mê tín

Một đối trượng trong nhóm sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” trái phép. Ảnh: CA
Một đối trượng trong nhóm sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” trái phép. Ảnh: CA
Một đối trượng trong nhóm sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” trái phép. Ảnh: CA
Lên top