Hội chứng sân bay và 3.400 tỉ đồng cho một chữ “oách”

Sân bay Cà Mau đến nay cũng chỉ có 1 chuyến/ngày TPHCM - Cà Mau và ngược lại
Sân bay Cà Mau đến nay cũng chỉ có 1 chuyến/ngày TPHCM - Cà Mau và ngược lại