Hội chứng “khoá”

Nhiều địa phương vẫn còn duy trì chốt kiểm soát sau Nghị quyết 128. Ảnh: Tô Thế
Nhiều địa phương vẫn còn duy trì chốt kiểm soát sau Nghị quyết 128. Ảnh: Tô Thế
Nhiều địa phương vẫn còn duy trì chốt kiểm soát sau Nghị quyết 128. Ảnh: Tô Thế
Lên top