Hội An - cái sảy đã nảy cái ung

Hình ảnh người phụ nữ đã khóa xe và hành hung du khách, được cho là ghi lại tại Hội An (ảnh cắt từ clip).
Hình ảnh người phụ nữ đã khóa xe và hành hung du khách, được cho là ghi lại tại Hội An (ảnh cắt từ clip).
Hình ảnh người phụ nữ đã khóa xe và hành hung du khách, được cho là ghi lại tại Hội An (ảnh cắt từ clip).
Lên top