Học cụ Mơ, cụ Lương trả lại cuốn sổ quốc gia nghèo

2 vợ chồng cụ Nguyễn Văn Lương (Hà Tĩnh) vừa gửi đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Ảnh: TT
2 vợ chồng cụ Nguyễn Văn Lương (Hà Tĩnh) vừa gửi đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Ảnh: TT
2 vợ chồng cụ Nguyễn Văn Lương (Hà Tĩnh) vừa gửi đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Ảnh: TT
Lên top