Hoang tin - coi chừng cái miệng hại cái thân!

Thông tin do dịch bệnh COVID-19, nông dân không bán được măng tây, nên phải cắt cho bò ăn tại Ninh Thuận là tin giả. Ảnh: H.H
Thông tin do dịch bệnh COVID-19, nông dân không bán được măng tây, nên phải cắt cho bò ăn tại Ninh Thuận là tin giả. Ảnh: H.H
Thông tin do dịch bệnh COVID-19, nông dân không bán được măng tây, nên phải cắt cho bò ăn tại Ninh Thuận là tin giả. Ảnh: H.H
Lên top