Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoạn quan mặc long bào

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa