Hoa hồng 3 triệu đồng, điều gì đang xảy ra vậy?

"Hoa hồng 3 triệu đồng" là một thực tế buồn cho những người trồng hoa, vì đó là những đoá hoa nhập khẩu. Ảnh: Khánh Linh/LĐO
"Hoa hồng 3 triệu đồng" là một thực tế buồn cho những người trồng hoa, vì đó là những đoá hoa nhập khẩu. Ảnh: Khánh Linh/LĐO
"Hoa hồng 3 triệu đồng" là một thực tế buồn cho những người trồng hoa, vì đó là những đoá hoa nhập khẩu. Ảnh: Khánh Linh/LĐO
Lên top