Hoa hậu tráo đồng hồ Rolex 2 tỉ: Squid game phiên bản đời thật?

Tín dụng đen và những "ngân hàng cột điện" xuất hiện ở khắp mọi nơi với lãi suất "cắt cổ" đang tạo ra những Squid game phiên bản đời thật. Ảnh: Bích Ngọc
Tín dụng đen và những "ngân hàng cột điện" xuất hiện ở khắp mọi nơi với lãi suất "cắt cổ" đang tạo ra những Squid game phiên bản đời thật. Ảnh: Bích Ngọc
Tín dụng đen và những "ngân hàng cột điện" xuất hiện ở khắp mọi nơi với lãi suất "cắt cổ" đang tạo ra những Squid game phiên bản đời thật. Ảnh: Bích Ngọc
Lên top