Hỗ trợ vật chất, tiêm vaccine để người dân yên tâm “ai ở đâu ở đấy”

Các đơn vị ở Bình Dương đang triển khai nhanh việc hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn. Ảnh: Dương Bình
Các đơn vị ở Bình Dương đang triển khai nhanh việc hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn. Ảnh: Dương Bình
Các đơn vị ở Bình Dương đang triển khai nhanh việc hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn. Ảnh: Dương Bình
Lên top