Hỗ trợ nhân viên y tế ở tâm dịch phải “khẩn trương, kịp thời, cụ thể

Cán bộ y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Cán bộ y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Cán bộ y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top