Hỗ trợ doanh nghiệp chích ngừa, xét nghiệm- cũng là góp sức chống dịch

Doanh nghiệp đang chịu gánh nặng chi phí xét nghiệm Ảnh: LDO
Doanh nghiệp đang chịu gánh nặng chi phí xét nghiệm Ảnh: LDO
Doanh nghiệp đang chịu gánh nặng chi phí xét nghiệm Ảnh: LDO

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top