Hỗ trợ bão lũ 2.000 đồng: Máy móc, lạnh lùng đến quan liêu

Chờ "cả buổi chiều" để nhận hỗ trợ thiệt hại bão lũ từ... năm ngoái. Và kết quả là 2.000 đồng - một câu chuyện như đùa - nhưng không phải có thể đùa. Ảnh: Chụp màn hình
Chờ "cả buổi chiều" để nhận hỗ trợ thiệt hại bão lũ từ... năm ngoái. Và kết quả là 2.000 đồng - một câu chuyện như đùa - nhưng không phải có thể đùa. Ảnh: Chụp màn hình
Chờ "cả buổi chiều" để nhận hỗ trợ thiệt hại bão lũ từ... năm ngoái. Và kết quả là 2.000 đồng - một câu chuyện như đùa - nhưng không phải có thể đùa. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top