Họ đang phải nuôi cả bộ máy chính quyền địa phương

"Người hùng cô đơn" Đoàn Ngọc Hải đã được cho nghỉ sau khi viết đơn từ chức, phải chăng là một thất bại của chúng ta trong cuộc chiến vỉa hè chống lại lợi ích nhóm, chi phí không chính thức?
"Người hùng cô đơn" Đoàn Ngọc Hải đã được cho nghỉ sau khi viết đơn từ chức, phải chăng là một thất bại của chúng ta trong cuộc chiến vỉa hè chống lại lợi ích nhóm, chi phí không chính thức?
"Người hùng cô đơn" Đoàn Ngọc Hải đã được cho nghỉ sau khi viết đơn từ chức, phải chăng là một thất bại của chúng ta trong cuộc chiến vỉa hè chống lại lợi ích nhóm, chi phí không chính thức?
Lên top