Họ đang lao vào những chiếc bẫy cò đất giăng sẵn

Đi săn đất ở Quảng Ninh Ảnh: LĐO
Đi săn đất ở Quảng Ninh Ảnh: LĐO
Đi săn đất ở Quảng Ninh Ảnh: LĐO
Lên top