Hộ chiếu vaccine: Không ngồi chờ "sung rụng" được đâu

Vaccine Nanocovax đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, đáng lẽ nó không chậm đến thế nếu không vì thủ tục hành chính. Ảnh: Thuỳ Linh
Vaccine Nanocovax đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, đáng lẽ nó không chậm đến thế nếu không vì thủ tục hành chính. Ảnh: Thuỳ Linh
Vaccine Nanocovax đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, đáng lẽ nó không chậm đến thế nếu không vì thủ tục hành chính. Ảnh: Thuỳ Linh
Lên top